Bardu kommune har mottatt varsel om søksmål etter KOFAs avgjørelse om at vi har brukt ulovlige tildelingskriterier i konkurransen på rehabilitering av svømmehallen. Bardu kommune er ikke enig i kravet som fremkommer i varselet, noe som også understøttes i KOFAs avgjørelse. Kommunen har svart ut varsel om søksmål via advokatkontoret SANDS Advokatfirma som bistår kommunen i den videre prosessen.