Telerestriksjoner innføres på enkelte veier i Bardu kommune fra onsdag 17. april 2019. Akseltrykket er satt til 6 tonn og skilt settes opp på de aktuelle veier etter behov. Varighet av restriksjon varierer fra vei til vei og vurderes fortløpende.  

Søknad om dispensasjon gjøres via Vegvesenets tjeneste VegSak. Informasjon om denne tjenesten ligger på Vegvesenets hjemmeside: Søk om dispensasjon

Trenger du hjelp, ring 815 20 900 eller send e-post til Trafikant - og kjøretøytjenester.

Mer informasjon og oversikt over hvilke veier dette gjelder.

Kontaktperson i Bardu kommune når det gjelder telerestriksjoner er Formann vei, Bjørn Hovde tlf: 957 70 466