Lag, foreninger hjemmehørende i Bardu kan i 2018 søke om kulturmidler til drift av egne lagshus og anlegg. Det skal søkes elektronisk og skjema og kriterier finner dere på Bardu kommune sin hjemmeside under skjemaer: http://www.bardu.kommune.no/skjemaer.18174.no.html

Fagleder kultur gir råd og veiledning for utfylling av søknaden.

Det kreves følgende vedlegg til søknaden: 
- godkjent årsmelding og regnskap fra 2017
- plan og budsjett for 2018
- utskrift av årsmøteprotokoll.

Søknadsfrist: 6. april 2018.

Ufullstendige søknader og for seint innkomne søknader vil ikke bli behandlet.

Vi minner også om at lag og foreninger må sende inn eventuelle endringer av tillitsvalgte med adresse, telefon og e-post slik at vi til enhver tid har oppdatert informasjon. Opplysningene kan sendes til ole.kroken@bardu.kommune.no. Dette kan gjøres elektronisk på følgende link: https://docs.google.com/forms/d/1kyGQ2neIZGWXWBW-2mcFCopf6zgKPB39OVIPsNEf6HM/edit

Elektronisk søknadsskjema for kulturmidler.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd4woExAdp_xr0gAeRo_VoCXkO8feAQlwr5PH8iGEo982dDCA/viewform?c=0&w=1