Bardu kommune
 • Visning:
 • testbilde
  testbilde 2

  Blanketter og skjemaer

  På denne siden finner du ulike skjemaer og blanketter som brukes ved søknader til Bardu kommune. Papirskjemaer må enten leveres direkte til Bardu kommune eller sendes i ordinær post. Flere av skjemaene (og det vil bli fortløpende bli lagt til flere) kan sendes inn elektronisk.

  For lese de skjemaene som er i pdf-format må Acrobat Reader eller en annen pdf-leser være installert på din pc.

  Barn og unge
  Barnehage søknad/endring/oppsigelse dette barnehageår (2016/2017)
  Barnehage søknad/endring/oppsigelse neste barnehageår (2017/2018)
  Vedtekter barnehager
  Søknad om redusert foreldrebetaling/Gratis kjernetid i barnehage
  SFO - søknad/utmelding/endring av plass
  Vedtekter SFO 2017
  Skolerute 2016/17
  Skolerute 2017/2018 og 2018/2019
  Påmelding til grunnskole 2017/2018
  Søknadsskjema Tormod Vikens legat
  Statutter Tormod Vikens legat
  Retningslinjer for tildeling av stipend
  Søknadsskjema kulturskole
  Brosjyre kulturskole
  Meldeskjema barnevern

  Transporttjeneste
  Søknad om TT-kort
  Retningslinjer for tildeling av TT-kort
  Søknad om parkeringstillatelse

  Kommunale utleieboliger
  Søknad på kommunale utleieboliger

  Teknisk/byggesak
  Søknad om byggetillatelse
  Veiledning byggesak

  5153 Søknad om fradeling eller arealoverføring
  5880 Rekvisisjon av oppmålingsforretning etter PBL
  705881e Rekvisisjon av kart- og oppmålingsforretning etter matrikkelloven
  705806e Søknad om sammenslåing av tinglyste matrikkelenhenter
  5155 Nabovarsel med gjenpart 
  Krav andre tilfeller etter matrikkelloven - Bardu kommune
  Gravemelding 2016
  Søknad om reduserte kommunale avgifter (vann, avløp og renovasjon)

   

  Kultur
  Skjema kulturmidler - brukes til kladd
  Skjema kulturmidler - elektronisk søknad
  Kriterier kulturmidler
  Skjema kulturpris
  Kriterier kulturpris
  Skjema ungdommens motivasjonspris
  Kriterier ungdommens motivasjonspris

  Søke jobb
  Sommerjobb

  Helse, pleie om omsorg
  Søknad om pleie- og omsorgstjenester
  Søknad om støttekontakt
  Søknad om parkeringstillatelse

  Tomter
  Fageråsen 2 og 3
  Brandegga
  Elvemo/Løvli
  Fredly
  Øverjordet

  Annet
  Søknad om dispensasjon fra Lov om motorferdsel i utmark ("Scooterdisp")
  Lege-erklæring (vedlegg til søknad om dispensasjon fra Lov om motorferdsel i utmark)          

  Gravemelding 2016
  Reiseregning
  Forslag til vedtak
  Søknad om utslippstillatelse

  Skjenkebevilling
  Skjenkebevilling - enkelt anledning/ambulerende
  Salgsbevilling for alkohol
  Serverings- og/eller skjenkebevilling
  Historisk arkiv - begjæring om innsyn
  Skatteattest - bestilling av
  Næringsfond - søknad om tilskudd
  Fyrverkeri - handel og oppbevaring

  Timeregistrering/fravær
  Krav om erstatning for tap av inntekt for utøvelse av politiske verv

  Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut