Alle elever som er født i 2014 er skolepliktig 2020.  Innskrivingsfrist er 1. mars.

Skjema for innmelding finner du her.

Spørsmål om innskriving rettes til tlf 913 215 50 (sekretær skole) eller epost malin.nordmo@bardu.kommune.no.

Utsatt skolestart
Barn kan søke om utsatt skolestart når spesielle forhold tilsier det.  Begrunnet søknad med sakkyndig vurdering sendes: Bardu kommune, Enhet skole og barnehage, postboks 401, 9365 Bardu. Søknadsfrist: 1. mars

Fremskutt skolestart
Barn som er født før 01.04., kan søke om fremskutt skolestart.  Begrunnet søknad med sakkyndig vurdering sendes: Bardu kommune, Enhet skole og barnehage, postboks 401, 9365 Bardu. Søknadsfrist: 1. mars.

SFO
Når eleven er innmeldt i skolen, kan det søkes om plass i SFO.

Melde flytting
Når en elev skal flytte fra en kommune til en annen, skal en melde fra om flytting på den skolen en flytter fra.  Denne skolen vil ordne med de nødvendige meldinger til ny skole.

Skoleruta
Klikk for å se skolerutene for skoleår

2020/ 2021

2019/2020

 

Informasjon om skolestart og skoler finner også her.