Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
A A A
31. jan. 2021 kl. 21:45

Koronavaksine

Les mer
skolebarn

Innmelding av elever 1. årstrinn 2016/2017

Barn født 2010 er skolepliktig fra høsten 2016. Innmelding av elevene skjer frem til 15.februar. Foreldre/foresatte bes henvende seg til den skolen de sokner til for innmelding. Dette gjelder også for de som vet de skal flytte til kommunen i løpet av våren/sommeren. Evt krav om nynorsk som opplæringsmål må fremmes ved innmelding.

Skjema for påmelding til grunnskole finnes her. Skjema kan også fås ved henvendelse til skolene eller serviceavdelingen på kommunehuset. Ferdig utfylt skjema sendes skolen barnet skal begynne på.

Dersom foreldre/foresatte ønsker utsatt eller fremskutt skolestart for barnet, må begrunnet søknad med sakkyndig utredning sendes Bardu kommune v/enhet skole og barnehage.

Frist 1.mars 2016.

SFO-plass
Søknadsfrist til SFO plass er 1.mars.  Det søkes elektronisk via skjema på kommunens hjemmeside. Barnet beholder plassen til og med 4.skoleår eller til plassen blir sagt opp.

Publisert