Gratulerer til klasse 5B på Setermoen skole som gikk helt til topps i tegnekonkurransen "Ny skole". 

Kriteriene til juryen var:

- Kreativitet

- Framtidsrettet tenking

- Tenking utenfor boksen

Klasse 5B bidro med sang og mottok premie på kommunestyremøtet i kommunestyresalen 12. juni 2019. 

 

Tegnekonkurranse I

 

Tegnekonkurranse II