Bardu ungdomsråd har i sitt møte 08.05.2019 gjort følgende vedtak: "Bardu ungdomsråd tildeler prisen til Vilde Spets og Amalie Elverum Repvik."

Ungdomsrådet beskriver vinnerne som allsidige utøvere som påtar seg leder/trener/instruktøroppgaver innenfor det utvidede kulturbegrepet. Begge har vist tydelig engasjement og interesse innenfor flere felt og har følgende begrunnelse:

Vilde Spets (17)
Vilde Spets har gjort, og gjør fortsatt, en betydelig innsats for idretten og kulturen i Bardu. Vilde har vært aktiv idrettsutøver i Bardu IL hele sitt liv. Med en aktiv familie har Vilde vært med i Barduhallen siden hun kunne gå, hengende etter både søsken, foreldre og besteforeldre. Fra hun var 6 år har hun tatt del i egne aktiviteter. Hun har alltid vært en allsidig utøver, og deltatt innen ski, svømming, orientering, fotball, håndball og turn. Fotball, turn og håndball har blitt hovedaktivitetene. I disse grenene har hun vært aktiv utøver og hevdet seg på kretssamlinger i både fotball og håndball. I turn har hun selv trent troppsgymnastikk, frittstående, show samt trampett/tumbling, og sammen med forskjellige tropper deltatt på konkurranser, herunder bl,annet vunnet NNM i frittstående og sølv i Gym for Life Challange Norge. Hun er fortsatt aktiv utøver samtidig som hun er trener.

Hun er trener for 1 klasse og trampett/tumbling jr/sr. 

Innen håndball er hun fortsatt utøver på J18 og damelaget. I tillegg har hun tatt dommerkurs og dømmer kamper for aldersbestemte i egen klubb. Sammen med laget sitt, stilte de opp som hjelpetrenere for klubbens yngste spillere. 

Innen fotball har hun hatt pause noen år som spiller, men bidrar innen dømming for aldersbestemte. I år har hun tatt steget videre og kurs som rekrutteringsdommer i klubben. Vilde har i flere år vært aktiv under Fylkeslekene for funksjonshemmede i Bardu. Og under Villmarksrock har hun bidratt som dugnadsarbeider i 2 sesonger. Under 17.mai arrangementet i 2013 stilte hun sammen med flere venninner opp sammen med Bardu Musikkforening/skolekorps som drilljenter. Det ble et morsomt og positivt innslag i 17.maitoget. Vilde oppleves som positiv og inkluderende i aktivitetene hun deltar i.

Amalie Elverum Repvik (16)
Amalie har vært aktiv i idrettslivet – handball og dans – i Bardu. Var med i Dans Bardu i ca 4 år og spilte handball i ca 8 år. Hun har ved flere anledninger hjulpet til under Fylkeslekene som arrangeres i Barduhallen. Amalie har i lag med Kaja Hanstad stått i spissen for å danne en ungdomsgruppe i UL Viking der alle bygdas ungdommer er hjertelig velkommen som gjester. Det har vært 2 ungdomskvelder siden oppstarten i juni 2018 og ca 30 ungdommer i alderen 12-18 år var tilstede hver kveld. Amalie fremstår som en god ambassadør for ungdommen og ønsker å jobbe for at ungdom skal kunne ha et tilholdssted flere ganger i året. Det er ikke alle som ønsker å drive idrett og da er dette tilbudet utmerket for disse. Amalie ble medlem av UL Viking i 2018 og deltar aktivt ved diverse arrangementer iløpet av året, blant annet Bardumartna´n. Var også med i revylaget til UL Viking første gang i januar 2019, og det blir nok ikke siste gangen. 

Sitter også barnevakt.

Amalie er også "ungdom med MOT" og beskrives av de andre ungdommene som ei som er omsorgsfull og virkelig bryr seg om alle.

I år tildeles prisen to jenter som ikke bare er flinke utøvere, men som også er med på å motivere andre ungdommer. 

Gratulerer Vilde og Amalie!

Prisen består av et innrammet diplom og kr 5000,- som deles ut av Bardu ungdomsråd under 17. mai-arrangementet i Barduhallen kl. 15:00.

Vilde Spets

Foto Knut Solnes. Nye-Troms Cecilie Eileen Simonsen_300x196.jpg

Foto: Privat

Amalie Elverum Repvik

Amalie

Foto: Privat