Vi foretar nå en liten kursendring på hvordan vi fremover vil bistå gründerne, entreprenørene og næringslivet ellers i Bardu.

 

Hvorfor endrer Bardu Kommune nå på måten vi bistår grunderne og næringslivet i utviklingsspørsmål?

Det er flere årsaker til at Bardu Kommune endrer på tjenestene. Vi har så langt slitt med tilgjengelighet og kapasitet for å bistå alle dere som henvender seg til enhet næring med spørsmål om etablering og forretningsutvikling. Bardu har også et stort behov og mål om mer verdiskapning og flere arbeidsplasser. Enhet næring er et offentlig lokalpolitisk «instrument» som politikerne kan bruke aktivt for å påvirke den lokale verdiskapningen. Det er sterk politisk vilje til å bruke enhet næring aktivt for å styrke verdiskapning i Bardu. Som et av flere tiltak etablerer vi nå en forsterket 1. linjetjeneste som stilles til disposisjon for kommunens eksisterende næringsliv og gründere innenfor alle bransjer.

 

Målet med denne endringen er å gi dere: 

  • Gode kunnskapsrike, fleksible og tilgjengelige råd og veilednings tjenester.
  • Etablere et tydelig skille mellom veiledningstjenestene på forretningsutvikling og kommunale tilskuddsordninger.
  • Bistand til å avklare markedspotensialet for forretningsideen.
  • Velfungerende og tidsriktige næringsutviklingstjenester som gir effekt og hjelp for deg og samtidig kan bidra til at flere velger å etablere seg i Bardu.

Vi har derfor signert en midlertidig avtale med VINN i Narvik som fra nå vil stå til din disposisjon for etablerer- og forretningsutviklingsspørsmål.
I neste fase vurderes et utvidet og styrket samarbeid om denne typen tjenester med flere kommuner.

 

Slik kan du som gründer eller eier av virksomhet i Bardu nå få bistand

VINN vil fra nå av på vegne av enhet næring i kommunen bistå alle bedrifter og virksomheter i Bardu med spørsmål vedrørende etablering og
forretningsutvikling. VINN kan bistå deg med følgende:

  • Idéutvikling ved hjelp av forretningsmodell.
  • Faglig råd og veiledning rundt alle momenter vedrørende etablering inkludert utvikling av forretningsmodell/forretningsplan.
  • Veiledning og informasjon angående relevante økonomiske virkemidler, informasjon om støtte/tilskudd og veiledning i hvordan en søknad skal utformes.
  • Informasjon om virkemiddelapparatet i nærmiljøet, herunder kapital- og kompetansemiljøer.

Har du som gründer behov for hjelp i avklaringsarbeidet rundt ideen din i forhold til potensial for realisering eller faglig råd og veiledning
i utvikling av forretningsmodell/ forretningsplan kan du kontakte VINN direkte.

Kontaktinformasjon og tilgjengelighet fra VINN
Seniorrådgiver Ann Kristin Andreassen e-post: annkristin@vinn.no, Telefon 995 19 351.
Du finner også VINN på deres nettsider www.vinn.no
VINN legger opp til ukentlige fysiske treffpunkt i Bardu etter avtale. VINN er tilgjengelig hverdager mellom 0800 og 1600.

Enhet næring i Bardu Kommune vil fortsatt være tilgjengelig for alle gründerne og virksomhetene for å besvare spørsmål.
Næringssjef Lennarth Kvernmo e-post: lennarth.kvernmo@bardu.kommune.no Tlf: 900 36666

Ta gjerne kontakt med undertegnede dersom det er spørsmål relatert til informasjonen i dette brevet.

Bardu 30.11.2015 næringssjef Lennarth Kvernmo