Villmarksrock gir penger i kassa
"Bardu ILs nestleder Bengt Eggen mottok i dag 100.000,- fra Produksjonsleder i Villmarksrock, Stian Strømseth"
Foto: Hege Svendsen

Foreningen Villmarksrock har i dag overrakt 100.000,- til Bardu IL for deres dugnadsinnsats i forbindelse med avviklingen av årets arrangement.
-Vi kunne ikke klart oss uten den uvurderlige innsatsen fra de mer enn 130 frivillige fra Bardu IL, og det er en glede å kunne overrekke disse pengene, sier produksjonsleder Stian Strømseth

Ca. 1000 dugnadstimer har de frivillige fra idrettslaget bidratt med til årets Villmarksrock og selv om arrangementet totalt sett ikke gikk i overskudd var det altså likevel penger til å betale Bardu IL etter avtale.

- Vi har vært så heldige at vi gjennom de to foregående årene har bygget opp et kommunalt styrt kulturfond som vi nå kunne spise av for å overholde de økonomiske forpliktelsene, sier Strømseth.

Økonomisk gevinst er ikke et mål i seg selv for Villmarksrock. - Vi ønsker å skape en sivil-militær kulturarena, en happening av høy kvalitet for hele bygda, være et ekstratilbud til de som kommer hjem til eller besøker Villmarksmessa samtidig som vi bidrar med økonomi til lokale foreninger og næringsliv, fortsetter han.

Selv med et lite underskudd, blant annet på grunn av lave besøkstall, har arrangementet bidratt med store summer til næringslivet i kommunen og resten av regionen.

- Vi har kjøpt varer eller tjenester av lokalt næringsliv i Bardu for 300.000,- og hvis vi tar med hele regionen er beløpet over 500.000,-, sier Strømseth. – Det viser at selv et relativt lite arrangement som vårt kan ha store ringvirkninger, og det er vi veldig glade og stolte over!

Strømseth mener at da får det heller være at det ikke kom så mange de skulle ønske. – At vi bidrar til langt mer enn en konsertopplevelse gir oss tro på at dette er noe vi skal fortsette med, så nå legger vi oss i selen for å gjøre neste års arrangementet enda mer attraktivt for folk flest, avslutter han.