Bardu kommune ønsker å være en god vertskommune for våre allierte styrker, og forespør derfor innbyggerne om noen av dere kan tenke dere å være vertsfamilie en ettermiddag/ kveld med julemiddag for et par marinesoldater. Vi har nå en flott gjeng med høflige amerikanere her på Setermoen og de er veldig nysgjerrige på norske juletradisjoner.

Som en av Norges største veterankommune, med styrker ute også denne julen, er det flott om vi kan åpne vår store høytid for våre gjester fra USA. Mange av disse, har ikke feiret ordentlig jul, ofte som følge av lav inntekt, og noen har aldri opplevd tradisjonell julefeiring eller fått noen julegaver.

I perioden 24. desember til 1. januar på ettermiddagen/ kvelden, kan du få middagsgjester fra USMC. De amerikanske soldatene må minimum være to i lag, men du kan også invitere både 3-4 visst det er ønskelig. Bardu kommune tar imot navn og antall fra dere, så bringer vi dette videre til ledelsen i USMC. Feltpresten i USMC vil være den som fordeler de ulike USMC til de ulike hjem, og vi gir beskjed tilbake om navn og antall, osv. De besørger selv transport til/fra, så lenge vi kjenner adressen og telefonnummer til deg/dere.

Alle som har vært borte fra familien en jul, kjenner på ensomheten det kan gi, og da er det flott å bli invitert hjem til noen og glemme savnet for en liten stund.

En god middag og eventuelt en liten julegave (frivillig) vil bli satt stor pris på.  

 

Per 10.desember er det 30 familier som har meldt sin interesse og 75 USMC som er invitert. Vi vil gjerne ha plass til flere.

 

Vil du ta imot noen US-Marines til jul? 

Send en epost med følgende opplysninger til veteran@bardu.kommune.no, innen 15.12.2019, kl. 17.00 (NB! Frist er endret fra den 17/12).

Navn:  

Adresse: 

Telefon: 

Epost: 

Dato for julemiddag:

Tidspunkt fra kl.                   til kl:

Antall ønskede gjester (min. 2):