Barnevernvakten er barneverntjenestenes akuttberedskap. Primæroppgavene er å bistå barn, unge og familier i akutte situasjoner. Barnevernvaktene skal først og fremst sikre at barn og ungdom har det trygt.

 

Ring kommunens barnevernstjeneste dagtid 08.00-15.30 på 77 18 55 70, eller barnevernvakten fra 15.30-08.00 på 400 02 276 hvis du har det vondt hjemme.