Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
A A A
31. jan. 2021 kl. 21:45

Koronavaksine

Les mer

Vedrørende tidligere stenging av isfiskeløype

Bardu kommune kan komme til å stenge  løypa for ferdsel i hht forskrift før sluttdato 31. mai, dersom isforholdene vurderes som usikker. Erfaringene fra de senere år er at løypa kan bli stengt før sluttdato 31. mai. Stenging blir kunngjort her på kommunens nettside og ved oppslag ved starten av løypa og på tavle ved Toppen. Etter stenging kreves dispensasjon. Det kan også bli tilfelle der deler av løypa stenges, f.eks avstikkere. Dette gjøres ved at skilt og stikk til og på avstikkerløypene tas ned, og løypa er da i praksis stengt da den ikke lenger er merket. Dette blir også kunngjort på nettsida. Bardu Motorferdselforening vil også kunngjøre evt stenginger på sin nettside http://www.bardumf.com.

 

Publisert