Ventilasjon

Dette medfører at besøkende på kommunehuset kan oppleve både støy og litt uryddige lokaler i denne perioden.  Arbeidene vil pågå til over sommerferien.

Vi forsøker å organisere arbeidet slik at det går minst mulig ut over publikum, men noen ulemper vil det naturligvis være.

 

Vi må dessverre også stenge møtelokalene på kommunehuset for utlån til lag, foreninger og bedrifter.  Det vil ikke bli utlån av møtelokaler i tidsrommet 18. mai til 25. august.

 

Vi ber om publikums forståelse og tålmodighet med dette.