På vegne av Furuly Turbuss AS meldes det i medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-8 og 12-14 om oppstart av privat forslag til endring av reguleringsplan for Fredly boligfelt.

Frist for merknader og innspill er 18.3.2020, og disse bes sendt til:

Bjørn Mikkelsen, Gammelveien 15, 9360 Bardu.

eller e-post:  bjmikk@frisurf.no

For nærmere informasjon om reguleringsarbeidet kontakt Bjørn Mikkelsen, tlf. 481 17 608. Oppstartsvarsel kan lastes ned her.