Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
A A A
31. jan. 2021 kl. 21:45 25. jan. 2021 kl. 13:26

Koronavaksine

Les mer

Varsel om oppstart – detaljregulering gnr 17 bnr 21 med flere

I medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-3 og 12-8 varsles oppstart av detaljregulering for gnr 17 bnr 21 med flere. Frist for merknader og innspill er 9. desember 2013, og disse bes sendt til:
Steien Eiendom, Østerdalsveien, 9360 Bardu eller som e-post til: sigfred@klimaservice.no

For nærmere informasjon, kontakt telefon 48 12 97 70.

Vedlegg

Publisert | Oppdatert 21. november 2013