Oppstart av reguleringsplan gjelder gang- og sykkelvei fra Nedre Bardu skole til Fjellstadveien. Fullstendig varslingsbrev kan lastes ned her.