I forbindelse med større vedlikeholdsarbeid på ledningsnettet må Bardu kommune krysse E6 ved Smestad. Vannledningen som skal skiftes ut er helt avgjørende for vannforsyningen til hele Sneveområdet og sikrer større stabilitet på det resterende nettet. Arbeidets varighet er fra 01.09-06.09. I dagene før og etter må det påregnes en del arbeid i forbindelse med klargjøring og opprydding.

Ved kryssing av E6 legges arbeidet til natt for å minimere problemer med trafikkavvikling og sikre raskere gjennomføring av arbeidet. Det etableres midlertidig omkjøring om Seterveien og Gammelveien fra kl. 20:00-06:00 dagen etter. Dette medfører en god del støy for beboere langs den midlertidige omkjøringsveien og i nærheten av anlegget. I tillegg til støy vil det bli økt trafikk gjennom boligfeltet.

Det vil bli etablert midlertidige vikeplikt skilt som gjelder så lenge det er omkjøring og gang – og sykkelfeltet langs Seterveien vil bli opphevet som følge av dette. Vi vil derfor oppfordre alle trafikanter og spesielt de myke trafikantene om å være forsiktig og vise hensyn.

Arbeidet med kryssing av E6 og etablering av midlertidig omkjøring er godkjent av Statens vegvesen og vi er opptatt av å gjennomføre dette på en så effektiv og smidig måte som mulig for å minimere belastningene for våre innbyggere.

Bardu kommune beklager de ulempene dette måtte medføre for de som blir berørt.

kart e6_500x270.jpg