Les varsel for 2017.06.08: http://varsom.no/flom-og-jordskredvarsling/varselid/147912
For informasjon om både flom- og jordskredvarsler for hele landet, bruk http://varsom.no/flom-og-jordskredvarsling/