Troms:
Torsdag morgen ventes økning til søraustlig full storm utsatte steder med lokalt kraftige vindkast på 35-40 m/s. Vinden er ventet å minke fredag morgen.

Kyst- og fjordstrøkene i Vest-Finnmark:
Torsdag kveld ventes økning til søraustlig liten storm utsatte steder med lokalt kraftige vindkast på 35-40 m/s. Vinden er ventet å minke fredag ettermiddag.

Beskrivelse av værsituasjonen:
Lavtrykk i Norskehavet og høytrykk over Kola-halvøya setter opp et kraftig sørøstlig vindfelt over deler av Nord-Norge. Med denne vindretningen ventes store lokale variasjoner i vindstyrke, og det kan forventes kraftige vindkast på 35-45 m/s i utsatte fjordstrøk og andre leområder. NB! Værsituasjonen er nå under ØKT overvåkning og publikum må sjekke TV/radio/internet for oppfølgende meldinger.

Ovenfor angitte områder og værforhold må foreløpig vurderes som anslag på potensial, IKKE et detaljert ekstremvarsel.Dersom data tilsier at denne situasjonen bør nedgraderes, vil det bli meldt at økt overvåkning avsluttes.Dersom data tilsier at denne situasjonen bør oppgraderes, vil det bli sendt ut ekstremvarsel i henhold til gjeldende kriterier. 

For mer informasjon om ekstremvær: http://www.met.no/Meteorologi/A_varsle_varet/Varsling_av_farlig_var/