Vi melder om vannledningsbrudd i deler av Parallellen, Snevebakken og Furuveien. Vannet vil være borte i minimum 5 timer, før feilen er reparert. I verste fall noe lengre. Når vannet er tilbake, kan det være misfarget og inneholde luft. Det anbefales å tappe vann fra første tappested, etter hovedkran, inntil vannet er klart og uten luft.