Det er fortsatt stor sannsynlighet for stor vårflom i Nord-Norge. Sannsynligheten for stor vårflom er aller størst i Nord-Norge, med opp mot 90% sannsynlighet. Med stor vårflom mener vi her flom på oransje nivå. Det vil si en flom som kan medføre alvorlige skader.

Klikk på bildet under for å lese mer på varsom.no

Vårflom.png