Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
A A A
31. jan. 2021 kl. 21:45

Koronavaksine

Les mer
steilia alpinsenter

Utlysning overtagelse av Steilia alpinsenter.

Bardu kommunestyre har i sak 92/15 vedtatt at Bardu kommune skal slutte å drifte Steilia Alpinsenter. Bardu kommune vil derfor tilby Steilia Alpinsenter til andre interessenter. Anlegget med de verdier som er der i dag, vil kunne overdras fra Bardu kommune til fremtidig eier når overdragelsen av Steilia Alpinsenter skjer i samsvar med gjeldende ”bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet”. V0732 B.

Bardu kommune vil overdra det som kommunen eier i Steilia. Dette innbefatter utstyr og ansvar for drift og vedlikehold av heis, snøproduksjon, preparering, billettsystem, maskiner, lysanlegg, bygninger, konsesjon, leieavtaler med mer. I tillegg vil Bardu kommune kunne gi et årlig driftstilskudd på inntil kr 500 000 frem til og med 2019, med eventuell mulighet for forlengelse av driftstilskuddet. Det gjøres oppmerksom på at skiutleie og skiutstyr eies og driftes av Bardu Alpinklubb.

Bardu kommune ber om at de som ønsker å overta Steilia Alpinsenter oversender en beskrivelse av hvordan driften tenkes gjennomført.

På bakgrunn av mottatt beskrivelse, vil den enkelte bli innkalt for å presentere sin beskrivelse for overtagelse og drift.

Frist for å levere beskrivelse for overtagelse og drift er: 11.04.2016 kl 1200          

Leveres til:     

Firma:

Bardu kommune,

Besøksadresse:

Altevannsveien 16, 9360 Bardu

Postadresse:

Postboks 401, 9365 Bardu

 

Beskrivelse av overtagelsen skal leveres i lukket forsendelse og forsendelsen skal være merket: ” Overtagelse Steilia Alpinsenter”

Beskrivelsen av overtagelsen kan ikke avgis med elektronisk middel.

 

Dersom dere ønsker ytterligere opplysninger skal følgende kontaktperson benyttes:

Navn:              Ole Kroken
Adresse:         pb. 401, 9365 Bardu

Telefon:           99362977
E-post:            postmottak@bardu.kommune.no

Befaring vil finne sted:           

dato: 15.03.2016 klokkeslett: 10.00,

oppmøtested: Steilia Alpinsenter, Steienveien 9360 Bardu

 

Reiseutgifter med videre i forbindelse med befaringen dekkes ikke av Bardu kommune.

I beskrivelse av overtagelsen må en ta med følgende,

  • Kontaktinformasjon og beskrivelse av virksomheten sin kompetanse og eventuelle samarbeidsparter.

  • Motiv for å overta Steilia og driften med redegjørelse for hvordan en ser for seg å sikre langsiktig drift.

  • Hvordan en vil ivareta bestemmelsene om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet. V 0732B. Dette innbefatter vedtekter for driftsorganisasjon. https://www.regjeringen.no/contentassets/7eeff66f701044789ea1e8dc08b32fcf/bestemmelser_om_tilskudd_til_anlegg_for_idrett_og_fysisk_aktivitet-v-0732b_2015.pdf

  • Hvordan ivareta forskrift for skitrekk og driftslederfunksjonen.

  • Hvordan en ser for seg å samarbeide med brukerne / idretten som kan bidra med dugnad i driften.

  • Hvordan en ser for seg å holde Bardu kommune informert om driften.

  • Hvordan vedlikeholde utstyr i Steilia Alpinsenter: skitrekk, snøproduksjon, preparering, billettsalg, varmestue, og følge opp avtaler med grunneiere med mer.

  • Eventuelt annet.

Overføring av Steilia Alpinsenter skjer på bakgrunn av det økonomisk mest fordelaktige beskrivelsen for kommunen som sikrer fortsatt drift i Steilia Alpinsenter.

Ved vurderingen vil det bli lagt vekt på følgende tildelingskriterier:

Tildelingskriterier, med vekting:

Overtagelse som sikrer drift i samsvar med gjeldene forskrift i bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet. 50 %

Garanti for at tilbudet i Steilia består og har lokal forankring. 30 %

Beskrivelse av driftskonsept og samarbeid med brukere. 20 %

 

Det stilles følgende krav til den som skal levere beskrivelse for overtagelse av Steilia alpinsenter: To skatte- og avgiftsattester samt HMS egenerklæring.

 

Oppdragsgiver forbeholder seg rett til å avlyse overtagelse av Steilia Alpinsenter dersom det foreligger saklig grunn, for eksempel manglende godkjenning fra politisk hold.