27. juli

Tuneveien stenges midlertidig mellom kl 10:00 og 13:00, som følge av utbedring av stikkrenner. 

Stengingen skjer ved Tuneveien 103.

 

28. juli

Det gjennomføres arbeid med stikkrenner langs Østerdalsveien. Veien stenges ikke for gjennomkjøring, men det må påberegnes ventetid/forsinkelse som følge av anleggsmaskinger på veg.

Stengingen skjer ved Østerdalsveien 562 på Bardujord.

Vær obs på maskiner i vegbanen og utvis hensyn.