Bardu kommune ønsker forslag til kandidater til Ungdommens motivasjonspris 2019.

Skjema og kriterier finner dere nederst på siden, eller ved å henvende dere til Bardu kommune, servicekontoret på tlf. 77 18 52 00.

Både enkeltpersoner, lag og foreninger og institusjoner har anledning til å komme med forslag til aktuelle kandidater. Ungdomsrådet i Bardu kommune tildeler prisen.

Forslag til kandidater kan sendes inn ved å benytte skjemaet. Alternativt kan forslag med begrunnelse sendes til Bardu kommune, "Kultur", Postboks 401, 9365 BARDU eller per e-post: postmottak@bardu.kommune.no innen 5. mai 2019. 

UMP-kriterier sist vedtatt 2018

UMP-søknadsskjema 2019 (velg "Ungdommens motivasjonspris")