Bardu kommune ønsker forslag på kandidater til Ungdommens motivasjonspris 2018. Eget skjema skal benyttes. Skjema og kriterier kan fåes ved henvendelse til Bardu kommune, servicekontoret 77 18 52 00 eller hentes her.

Både enkeltpersoner, lag og foreninger og institusjoner har anledning til å komme med forslag på aktuelle kandidater. Ungdomsrådet i Bardu kommune tildeler prisen.

Forslag på kandidater med begrunnelse sendes til Bardu kommune, Kultur, Postboks 401, 9365 BARDU eller e-post: postmottak@bardu.kommune.no innen 3. april 2018.  Skjema kan også fylles ut direkte ved å bruke følgende link:

https://docs.google.com/forms/d/1FyiiFRoUfTHL-BCflbYD0z8C_oHwdb4s0fscqSElIjg/edit