Lillian har utmerket seg som svært allsidig og talentfull innen musikk og kunst.

Den beste dokumentasjon på dette er at hun tre år på rad har representer Troms fylke på UKM – ung kultur møtes sin landsmønstring i Trondheim. To ganger med kunstinnslag og en gang med musikkinnslag. Lillian har minst like mange ganger deltatt på UKM lokalmønstring og UKM fylkesmønstring og hun har vært nominert til drømmestipend.

Lillian er selvlært innen billedkunst og har vært elev på Bardu kulturskole på fiolin og piano. Hun spiller også gitar. Lillian har god formidlingsevne som sanger og hun har laget flere egne sanger. Lillian ble plukket ut til å opptre for kongeparet i Tromsø våren 2016 og i sommer reiste hun rundt i Troms og spilt konserter i anledning redningsselskapets 125års jubileum. 

Lillian har også deltatt i idrett, mest basketball, meg også fotball og leirdueskyting.

Lillian har også vært UMM – ungdom med MOT. Hun er nestleder i prosjekt Haiti ved Senja vgs og aktiv i Amnesty International og leder i Bardu AUF.

Lillian Anderssen er et godt forbilde for barn og unge og en verdig vinner av Ungdommens motivasjonspris 2016.