Priskomiteen har bestått av Øistein Østgård fra Bardu Musikkråd, Geir Arne Gløsen fra Bardu Idrettsråd, Charles Pettersen Aasvang, represent fra ungdomsrådet og Ole Kroken fra Bardu kommune, avdeling kultur.

Priskomiteen har følgende begrunnelse:

  • Sven-Are Paulsen

Sven-Are Paulsen for sin innsats i de lokale korps (Setermoen Skolekorps og Bardu Musikkforening), kretskorpset (TROJA) og sin innsats innenfor skiskyting og orientering/sykling.

I de årene han har deltatt i musikkforeningen har han vist en meget positiv utvikling og har blitt en førsteklasses trompetist. Han har vært til stor inspirasjon for de andre medlemmene. I kretskorpset vet vi at han møter større utfordringer og at han vil vokse med oppgavene. I Bardu musikkforening har han hatt små lederoppgaver på prosjekt.

Han har i flere år deltatt i UKM (ungdommens kulturmønstring) både lokalmønstring og fylkesmønstring. Han har deltatt innenfor sjanger musikk, foto og billedkunst.

Har har vært aktiv i skiskyttermiljøet siden 10 års alderen og satser fortsatt på skiskyting.

På sommerstid driver han med sykling og orientering.

  • Markus Skoglund Indal

Han har vært aktivt med for å få anlagt rullebrettpark/skatepark i Bardu. Han har vært leder for skater ungdommene og deres talsmann/representant. Han har sammen med Åshild Storevik jobbet aktivt både under planlegging og bygging av anlegget.

Skateparken har vært et lengre etterlengtet tilbud til mange brukere. Nå har de fått et tilholdssted for å utøve sin aktivitet. Det er viktig at dette miljøet får sin påskjønnelse, da det betyr mye å få en anerkjennelse for også denne type idrett og aktivitet.

I tillegg har han vært aktiv fotballspiller i Bardu IL fra miniputt til guttelag. Han har også spilt håndball. I de senere år har han vært aktiv innenfor rullebrett og snøbrett.

 

Prisutdeling:

Ungdommens motivasjonspris skal utdeles av ordfører Oddvar Bjørnsen den 17. desember 2003 kl. 1000 i forbindelse med møte i kommunestyret. Ungdommens motivasjonspris består av to gavesjekker på kr 2.500,- og innrammet diplom.

Formål for ungdommens motivasjonspris:

Prisen skal tildeles ungdom som er aktivt med på holde i gang eller starte gode miljøer for positive aktiviteter, og viser allsidighet som utøver eller er aktiv som utøver og i tillegg har lederoppgaver.

Bardu kommune tildeler fra 2002 årlig 2 stk ungdommens motivasjonspris til ungdom i alderen 16-20 år som bor i Bardu eller er tilsluttet lag/forening hjemmehørende i Bardu.

Tidligere prisvinnere:

2002: Elise Strømseng og Christoffer Eggen.