Ungdommens kulturmønstring arrangeres for 18.gang i Bardu i år. Det er påmeldt til sammen 26 innslag fordelt på 10 sceneinnslag og 16 utstillingsinnslag. I tillegg har vi påmeldt 2 konferansierer, 2 arrangører og 2 i nettredaksjon. Til sammen deltar 32 personer med et aldersspenn fra 10 til 18 år. Fullstendig oversikt over deltakerne finnes på www.ukm.no/der du bor/Bardu

Publikum deltar i kåringen av Publikumsprisen, en for scene og en for utstilling.
Ordfører Arne Nysted vil dele ut diplom til alle deltakerne.

Bardu musikkforening er teknisk arrangør sammen med Bardu kommune, enhet kultur og folkehelse.

Vi ønsker publikum hjertelig velkommen til en trivelig ettermiddag på Ala!