I Bardu ble det samlet inn kr 40,86 pr innbygger. Dette er noen få kroner under resultatet fra i fjor. Landsgjennomsnittet pr innbygger er kr 43,28. Til sammen i kommunen kom det inn kr 163 201,-. Her kan du lese mer om resultatet i Bardu og du kan også sammenligne med andre kommuner:
https://giverstafett.no/troms/bardu