Tema

«Fire skatter»

Etter tilbakemelding fra kommunene blir temaet for årets Turinfokart 2020 «fire skatter». En ganske åpen kategori, så her kan dere bruke kreativiteten. En skatt kan være en ny («uoppdaget») tur/sti, en kulturskatt, en gammel ferdavei, en naturformasjon, geologisk fenomen, utsiktspunkt, naturområde, fiskeplass, naturtype, bålplass etc.

 

Krav til utvalgte turer:

 •  For kommunene med flere sentrum, er det en fordel om vi får forslag på turer med ulike utgangspunkt slik at vi favner bredt geografisk.
 •  Vi stiller ikke krav til at turen er merket/skiltet, men det bør være greit å finne frem om man er ukjent i området. Spesifiser i turteksten om ruta er skiltet/merket eller ikke.
 • Turmålene skal gi innbyggerne (og tilreisende) mulighet for å bli bedre kjent i sitt nærområde.
 • Det er en fordel at det er variasjon i type turer, slik at vi har turer som passer ulike aldersgrupper (barn, voksne, eldre, evt grupper med særskilte behov for tilrettelegging). Om dere har med en tur som er fysisk tøff, så ta gjerne med en lavterskeltur også.
 • Det må være parkeringsplass eller gode parkeringsmuligheter tilgjengelig for turene som foreslåes, da Turinfokartet kan generere en del trafikk til disse turmålene.
 • I tillegg må det foreligge avtale/godkjenning med aktuelle grunneier slik at det ikke oppstår problemer rundt økt ferdsel og/eller parkering og bruk av området.
 • Dersom dere deler et «nytt/uoppdaget» turmål er det greit å ha kanalisering i bakhodet; er dette er et sted man ønsker trafikk til, og som er greit å dele med mange andre?
 • Av smittevernhensyn bør heller ikke turmålet være en samlingsplass/grillbu/gapahuk(/turkasse.).

 

Send inn følgende tekst/info om turene:

 • Vandrer/gradering (ref. Merkehandboka).
 • Tittel/navn på turruta
 • Høyde over havet (moh.). Er du usikker sjekk norgeskart.no
 • Varighet/lengde (km og tidsbruk tur/retur)
 • Turbeskrivelse: ca. 40-70 ord (i selve turinfokartet)
 • Vi vil også behøve en mer utførlig turbeskrivelse fra dere som skal legges inn på nett, men denne kan sendes inn senere (siste halvdel av mai).

 

Bilder:

 • Husk at bildene må være av høy oppløsning slik at de egner seg på trykk. Send gjerne inn flere bilder per turmål dersom dere er usikker på om bildene er gode nok. Oppgi fotograf dersom bildene skal krediteres.

 

Tenk igjennom følgende før dere velger ut turene:

 • Hvilke turer ønsker dere mer trafikk til, eller at innbyggerne skal oppdage?
 • Hvilke turer/turstier skal vi lede trafikk bort fra?
 • Parkeringsmuligheter/toalett/søppelhåndtering ved nærturmål?
 • Er det enkelt å finne frem?

 

Se fjorårets utgave her

 

Meld inn dine "skatter" til:

Jeanette Jørgensen I Folkehelsekoordinator

Jeanette.Jorgensen@bardu.kommune.no

 

Absolutt siste frist for innsending er 12.mai. Send gjerne inn turene deres i god tid før dette!