Trafikksikkerhetsutvalget i Troms (TFTU) tilbyr trafikksikkerhetstiltaket «Trygt hjem for en 50-lapp» til ungdommer i fylket. På denne kan ungdommen komme trygt hjem om kvelden i helgene.
 
  • Tiltaket er rettet mot ungdom mellom 15 og 24 år og gjelder i skoleåret.
  • Transporten utføres natt til lørdag og natt til søndag samt natt til 1. og 17. mai.
  • Bestillingsfrist senest kl. 22.00 samme dag.
  • Hjemtransporten skal skje mellom kl. 00.00 og kl. 03.00.
  • Egenandel er 50 kr, som betales til drosjesjåføren. Resten betales av fylkeskommunen.
  • Ordningen gjelder ikke i Tromsø der det er et nattbusstilbud.

Personer over 24 år kan følge med transporten, dersom det er plass. Disse skal betale 100 kr.

Mer om ordningen

Alle ungdommer som benytter seg av tilbudet skal kjøres trygt hjem. Andre reisemål dekkes ikke.
Den enkelte drosjesentral/løyvehaver fastsetter «avgangstid» og samordner transportene slik at det kjøres en avgang pr strekning.

Det kan etter søknad også tilbys ved offentlige ungdomstilstelninger på andre ukedager. Søknadsfrist 2 uker før arrangementet.

Nedenfor er flere detaljer for organiseringen ved den enkelte drosjesentral:

 

Bardu

Kjøres kl. 0130 fredager og lørdager. Bestillingsfrist kl. 2200.
Drosjesentralen på Setermoen fungerer som mottaker av bestilling og koordinator av transport i henhold til følgende ruter:

  1. Setermoen- Sjøvegan
  2. Setermoen- Elverum- Heggelia
  3. Setermoen- Straumsmoen