Tømming av private septiktanker tilknyttet boliger, fritidsboliger, hytter og bedrifter, som er registret hos oss for tømming, starter i uke 24-2017. Dette gjelder i første omgang for strekningen fra Målselv grense til Storbekkveien. De øvrige abonnentene vil bli tømt etter dette.

Spørsmål/endring kan rettes til Merete Sivertsen med telfnr. 77 18 52 80- e-post: merete.sivertsen@bardu.kommune.no. Abonnentene må klargjøre og tydelig merke tanken med et godt synlig skilt på stake, hvor gnr./bnr. skal være påført.