Det vises til vårt brev angående «Tilskuddsmidler til tiltak for bedre vannmiljø 2018» datert 25.06.2018. Fylkeskommunen har utvidet søknadsfristen til
01.10.2018. Flere opplysninger om støtteordningen og søknadsprosedyren er tilgjengelig på Regionalforvaltning.no.