Vi har fem flotte barnehager i kommunen. Fageråsen, Lappraen og Seterveien barnehage på Setermoen. I Nedre Bardu ligger Nedre Bardu barnehage og i Øvre Bardu har vi Øvre Bardu barnehage.


Hvis du er interessert i å jobbe som tilkallingsvikar ta kontakt med

Barnehagefaglig rådgiver Berit R. Carho, tlf.980 13 115

eller send gjerne e-post til Berit.Carho@bardu.kommune.no og legg ved CV.