Bardu kommune søker deg som er interessert i å jobbe med barn. Kommunen har fem flotte barnehager. Fageråsen, Lappraen og Seterveien barnehage på Setermoen. I Nedre Bardu ligger Nedre Bardu barnehage og i Øvre Bardu har vi Øvre Bardu barnehage. Hvis du er interessert i å jobbe som tilkallingsvikar ta kontakt med barnehagefaglig rådgiver Berit R. Carho, tlf. 980 13 115 eller send gjerne e-post til Berit.Carho@bardu.kommune.no og legg ved CV.