Nå nærmer det seg hovedinntak av nordnorske studenter ved studenthjemmet i Oslo.

Søknadsfrist for den kommunale tildelingen er 15. juni 2019, dvs. at søknaden må være kommet inn innen 20. juni 2019. 

Alle fra kommuner med tildelingsplasser får i utgangspunktet plass. Selv om kommunen f.eks. bare har én plass, men tre søkere, får alle tre søkere tilbud om plass. Dette baserer seg på et ønske om å øke den nordnorske studentandelen. Skulle søknadsmengden være veldig stor, vil det imidlertid foretas en selektering. 

Husk også at nordnorske søkere kan søke om eventuell ledig plass hele året.

For mer informasjon og søknadsskjema gå inn på nordnorsk student og elvehjems nettside