Bardu Kommune ved enhet næring har gjennom samarbeid med Arena Elvenes i Salangen fått muligheten til å invitere til kurs i presentasjonsteknikk Fredag 25.11.2016. Arena Elvenes er det selskapet som utøver næringsutviklingsfunksjonen i Salangen Kommune.  

Kurset avholdes av Nordnorsk Kommunikasjon AS ved Inger-Gunn Sande. Sande har mere enn 20 års fartstid fra NRK b.la som programleder (halvsju, sommeråpent, Her og Nå m.m). Hun ha vært redaksjonssjef for fjernsynet i Nord-Norge, Kommunikasjonsdirektør i Norges Sjømatråd og driver nå byrået Nord Norsk Kommunikasjon AS.

Innholdet i kurset er:

  • Hvordan du forbereder deg.  
  • Hvordan du kan spisse budskapet.
  • Den viktige begynnelsen.
  • Bevisshet rundt hva som øker/reduserer din troverdighet.
  • Bruk av språk, kroppsspråk, stemmebruk, klær m. m.
  • Hvordan skape engasjement og eierskap hos dine tillhørere.
  • Bruk av manus, tekniske hjelpemidler osv.
  • Takle nervøsitet.
  • Hvordan hente frem det beste av seg selv.

Tid: Fredag 25.11.2016 kl 09:00 - 15:00.
Pris: Kr 2.000 + mva per deltaker. Lunsj kommer i tillegg. Den tar vi på "Kåre på Kaia".
Sted: Huset mot Havet i Sjøvegan sentrum.
Påmelding: igs@nnkom.no