Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
A A A
31. jan. 2021 kl. 21:45

Koronavaksine

Les mer

Tilbud om å styrke plankompetansen hos de ansatte i kommunen – Samplan 17-18

Planlegging er et av de viktigste styringssystemene i kommunen, og Samplan retter søkelys på styringsutfordringer for planleggingen, men beholder både metode- og teoriperspektivet. Kursopplegget er aktivt og perspektivdannende med lokale befaringer som gjenspeiler dagens virkelighet hvor planlegging praktiseres av mange ulike yrkeskategorier som rådmann, kultursjef, planleggere og private konsulenter.

OU-midler:
Kurset tilfredsstiller kravene for å få dekket deltakeravgiften via OU-midler. Den enkelte kommune må sende en felles søknad for alle sine deltakere. Mer informasjon og hvordan det kan søkes : http://www.ks.no/ou-midler

Eksamen:
En frivillig eksamen gir 30 studiepoeng på masternivå ved Høyskolen i Innlandet (HINN).

Hovedtemaer for årets kurs er

  • Plan- og bygningsloven som styringsverktøy
  • Styringsutfordringer
  • Planleggingsmetoder og -verktøy
  • Makt og roller i planleggingen
  • Planlegging i et samfunnsperspektiv
  • Planteori
  • Lokale eksempler/befaring
  • Metodikk for feltarbeid

Brosjyre med praktisk informasjons etc. finner du på:
http://www.ks.no/fagomrader/samfunn-og-demokrati/samplan/na-er-det-apnet-for-soknader-for-samplan-kurs-i-samfunnsplanlegging-2017-2018/

Publisert