Helsestasjonen tilbyr influensavaksine til følgende risikogrupper:

 

  • Voksne og barn med alvorlige luftveissykdommer, spesielt de som har nedsatt lungekapasitet
  • Voksne og barn med kroniske hjerte/karsykdommer, spesielt de med alvorlig hjertesvikt, lavt minuttvolum eller pulmonal hypertensjon.
  • Voksne og barn med sykdommer som gir dårlig immunforsvar.
  • Personer over 65 år. 

Vi tilbyr også Pneumokokkvaksine  til de som har alvorlige lungelidelser og er spesielt utsatt for lungebetennelse. Drøft gjerne med din fastlege om du bør ta en slik vaksine i tillegg til influensavaksinen.

Helsesøstrene