Når det gjelder praktiske spørsmål og kommentarer som gjelder vann, avløp, renovasjon og kommunale veier, så kan man gjerne ta kontakt med arbeidsleder for det enkelte fagfelt i arbeidstida.

Arbeidstida for arbeidslederne er 07.00 til 14.30

Telefonnumrene i arbeidstida er:

Vann Avløp

97521011

Renovasjon

90921161

Vei

95770466

Prosjekter

48115405