Et mulig bredbåndsprosjekt i Øvre Bardu?
Interessen for bedre bredbånd i ulike deler av Bardu Kommune er større en noen gang. En interessegruppe i Øvre Bardu ledet av innbygger Ronny Jensen på Solbu gjennomførte onsdag 7.12.2016 et innbyggermøte for befolkningen mellom Steillia - Innset og Hundtorp - Sørmo. Interessegruppen som består av Ronny jensen, Robert Strømsør, Tove L. Liland. Denne gruppen inviterte til møtet for å undersøke hvilken interesse som finnes for fremtidig forbedring av bredbåndstilbudet i området.

I tillegg hadde interessegruppa invitert Bardu Kommune og Bredbåndsfylket Troms til å holde en orientering om hvordan slike utbyggingsprosesser kan foregå. 

Du kan laste ned møtereferatet fra møtet ved å klikke her.

Historikk i arbeidet med utbygging av bredbånd i Bardu
Bardu Kommune er opptatt av at hele Bardu etterhvert kan få tilgang til et fremtidsrettet bredbåndsnett. I 2007 ble trådløst nett valg som utbyggermodell i hele Bardu til fordel for trådbunden bredbånd. Prisen i 2007 på trådløst nett var ca 2-3 millioner kroner. Trådbunden fibernett var prosjektert i 2007 til ca 25 millioner kroner. Dette prosjektet ble av ulike årsaker ikke gjennomført.

Ca 2011 - 2012 ble det gjort nytt forsøk på å bygge ut fiberbasert nett for hele Bardu.  Basert på prosjekteringen som da ble gjort, var prisen for et slikt nett for hele Bardu steget til nærmere 40-45 millioner kroner. I denne omgangen ble det søkt om tilskuddsmidler b.la fra staten på midler til å bygge ut. Søknadene oppnådde ingen finansiering og prosjektet ble dermed lagt på is.

Bardu Kommune sin strategi for utbygging av bredbånd i hele Bardu.
I løpet av 2014-2016 har Bardu Kommune endret strategi fra å tenke et stort utbyggerprosjekt for hele kommunen til å tenke sonevis utbyggermodell. Det betyr i praksis at kommunen, på bakgrunn av erfaringer i arbeidet, har måttet tenke annerledes og nytt. Dette for å kunne ha realitiske muligheter for å lykkes med bredbånd til hele Bardu. Erfaringen vår viser at viktige elementer for suksess er tålmodighet, samtidig som kommune, innbyggere og næringsliv i fellesskap jobber for å skaffe tilgang til kapital, skape lokale engasjement og forpliktelser fra eneboligeierene selv  og næringsliv i det de aktuelle utbyggerområdene. I en slik prosess, er det dessuten svært viktig at eneboligeierne og næringslivet selv i det aktuelle utbyggerområdet organiserer seg i et fellesskap (interessegruppe). En slik interessegruppe som representerer et fysisk definert område, kan således bistå kommunen i det praktiske arbeidet i prosjekteringsfasen og sørge for at innbyggerne i større grad forplikter seg i prosjektet. 

Bredbånd i Salangsdalen
Den nye strategien fra kommunen side bidro til at prosjektet "bredbånd i salangsdalen" så dagens lys. Det ble gjennomført innbyggermøter i samråd med leder av interessegruppen i Salangsdalen Tore Håkstad. Her ble det lagt en realistisk plan der innbyggere og næringsliv på den ene siden forpliktet seg til å koble seg på nettet (dersom nettet blir realisert). Kommunen ved hjelp av Bredbåndsfylket Troms på sin side brukte engasjementet fra innbyggerne og næringsliv som grunnlag for prosjektering av et fremtidig nett. Prosjektgrunnlaget bidro videre til at en helhetlig og sammenhengende realistisk plan for prosjektet ble etablert. Denne planen gav et godt grunnlag for å søke ulike offentlige instanser om finansiering (inkludert nødvendig egenkapital hos egen kommune).

20161207_184821_400x225.jpg

Godt oppmøte på bredbåndsmøte blant innbyggerne i Bardu den 7.12.2016 på Øvre Bardu skole.

Prosjektet "bredbånd i Salangsdalen" er prosjektert til å bli en investering på ca 11,6 millioner kroner. Det er nå etablert 9-9,5 millioner i finansering for prosjektet. Dette hadde ikke vært mulig å få til uten en interessegruppe som har bistått Bardu Kommune og Bredbåndsfylket Troms i arbeidet. Bardu Kommune vil, på tross av at vi ikke har den fulle finansieringen på plass, iverksette anbudsprosess med mål om å få inn tilbud som ligger innenfor rammen av 9-9,5 millioner kroner. Det vil være Bredbåndsfylket Troms som hjelper oss med anbudsprosessen og valg av tilbyder. Lykkes vi med å få valgt en utbygger av bredbånd i Salangsdalen innenfor finansieringsrammen, så vil prosjektet bli iverksatt. Vi regner med at anbudet lyses ut rundt juletider 2016 og valg av tilbyder vil da muligens kunne skje i februar-mars 2017.

Kontaktopplysninger
Dersom noen har bredbåndsrelaterte spørsmål, så kan følgende personer kontaktes.
Salangsdalen interessegruppe. Tore Håkstad, Telefon 482 48046, epost tore@skoglandbruk.no
Øvre Bardu interessegruppe. Ronny Jensen,Telefon  ronnyjenssen@icloud.com
Næringssjef Bardu Kommune, Lennarth Kvernmo, Telefon lennarth.kvernmo@bardu.kommune