P 5300427

Barnehagenes sterke og svake sider blir nå kartlagt og resultatet vil danne grunnlag for det videre arbeidet med å skape et enda bedre barnehagetilbud.

Hjelp oss å bli bedre - husk svarfristen 5. mai!