Bardu Kommune ved enhet næring forvalter årlig ca 1.300.000 kroner som skal brukes på ulike næringstiltak i kommunen/regionen. Midlene kommer fra kommunalt kraftfond (500.000) og årets tildeling fra Troms Fylkeskommune (790.000).

Kommunen prioriterer å støtte næringsprosjekter som bidrar til økt sysselsetting (80 % av midlene) og mindre bedriftsrettede tiltak (20 % av midlene). Les mere om områdene vi støtter og fremgangsmåte ved å klikke her.

Status per 8.9.2016 er at vi har flere saker som ligger til behandling. Næringsprosjekter som bidrar til økt sysselsetting utredes av enhet næring og legges frem for behandling og vedtak i formannskapet. Mindre bedriftsrettede tiltak blir avgjort ved administrativt vedtak hos enhet næring (næringssjef).

oversikt 8 september 2016.JPG

Dersom du har spørsmål relatert til denne informasjonen så kan du kontakte næringssjef Lennarth Kvernmo på telefon 900 36666, e-post lennarth.kvernmo@bardu.kommune.no