På grunn av fare for oppdemminger på sletter og myrområder som inneholder mye snø, anbefales det at man viser aktsomhet og unngår ferdsel i bratte elve/bekkedaler nedstrøms for disse områdene. Det fordi oppdemminger av større vann og sørpemasser plutselig kan rase ut.