Søkere om tilskudd av spillemidlene til idrettsanlegg kan være kommuner, fylkeskommuner, idrettslag / organisasjonsledd i Norges Idrettsforbund og Olympiske komite (NIF), Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF), Den Norske Turistforening (DNT), Norges Bilsportsforbund (NBF), Det Frivillige Skyttervesnet (DFS), velforeninger, aksjeselskap/allmennselskap, stiftelser eller andre sammenslutninger.

Se også : BOKMÅL - bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2015 (V-0732 B) (.pdf)

For ytterligere opplysninger kontakt: Ole Kroken, tlf 77 18 52 00 / mobil 99 36 29 77 eller e – post: ole.kroken@bardu.kommune.no

 

Bardu kommune,

Postboks 401, 9365 Bardu.

www.bardu.kommune.no