Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
A A A
31. jan. 2021 kl. 21:45 25. jan. 2021 kl. 13:26

Koronavaksine

Les mer
arcticrace-Host-City-2015-1 copy

Sperring av veier og parkering i forbindelse med Arctic Race of Norway 2. etappe Evenskjer - Setermoen fredag 14. august

E6
E6 stenges ved Bardu kirke (Kirkemogata) i retning sør og i Brandvollkrysset retning nord i tidsrommet 1600 – ca 1830.

Fra sentrum nord for Statoil er E6 åpen for nordgående trafikk (retning Bardufoss) hele dagen. Det anbefales å kjøre gjennom boligfeltene og ut på E6 via Trolldalsveien. Det blir en del intern busstrafikk mellom kirka og Spongaveien samtidig som det står biler parkert i veikanten.


Molundveien  
Stengt mellom kl 1620 og ca 1830.


Infanteriveien
Pga Sparebanken NN Mini Arctic Race for barn, som går i boligfeltet på Brinken, blir denne veien stengt i tidsrommet 1330-1530 og i tidsrommet 1620 – ca 1830.


Brinken boligfelt
I tidsrommet 1330-1430 er Brinkenveien mellom Infanteriveien og Magasinveien samt hele Magasinveien stengt.


Fv 847 (Setermoen – Altevann)
Tidsrom 0700 – 2000 stenges veien totalt mellom rundkjøringa på E6 og i retning Altevann til avkjøring Setermoen skytefelt i sørkant av Artillerisletta. Følg henvisning fra vakter/skilting.  Åpningstidspunktet kan bli endret alt etter tiden som nedrigging tar.

Tidsrom 1625 – ca 1830 stenges strekninga mellom innkjøring til Legevakt og innkjøring Setermoen skytefelt i sørkant av Artillerisletta.

Omkjøring: Spongaveien og Steienveien (på østsida av Barduelva til/fra Vikingkrysset).

Boliger i Toftakerlia og Blokkveien
Omkjøring nordover til E6 må skje via P-plassen til Veksthuset og ut bak Esso til E6 (ny vei), men da innen kl 1620 når E6 stenges. Sørover kan man kjøre langs joggeløypa på Artillerisletta parallelt med FV847 til påkjørsel Setermoen skytefelt. Det samme gjelder retur, men da innen kl 1630 for da stenges all trafikk på FV 847 mellom avkjøring legevakt og Setermoen sentrum.

Legevakt (TMS): Vanlige konsultasjoner gjøres via omkjøring Spongaveien-Steienveien-Vikingkrysset – Altevassveien til alternativ innkjøring ovenfor dagens innkjøring som sperres. Beboere i Toftakerlia og Blokkveien kan kjøre til legevakt etter trasé som beskrevet ovenfor.

Ambulanse i utrykning: egen løsning.


Parkering publikum
Hovedparkering ved Setermoen skole/Bardu Ungdomsskole, Barduhallen (grusbanen) og i Verkstedleiren (innkjøring ved Rema1000).  Alle disse parkeringsområdene ligger ca 1,5 km nord for sentrum av Setermoen. Følg anvisning fra vakter og skilting.  Herfra går det internbuss til/fra holdeplass ved kirka. Busstransporten er i regi av Furuly Turbuss. Informasjon om dette er spesielt gitt på nettsidene www.arcticracebardu.no og www.furulyturbuss.no.  Det er også mulig å parkere ved Storlømyra skistadion.  Publikum fra Øvre Bardu kan parkere på Artillerisletta med siste innkjøring kl 1530 og utkjøring sørover tidligst kl 1830. Der er begrensning på antall biler. Skal man oppover dalen tidligere bør man parkere nord for Setermoen sentrum på angitt plasser og kjøre Spongaveien/Steienveien mot Øvre Bardu.

Parkering bevegelseshemmede

Det er reservert noen plasser for biler med tillatelse for bevegelseshemmede på P-plass bak Veksthuset. Innkjøring via Esso søndre innkjøring på E6 og forbi vaskehallen, over gangveien til Domusplassen og inn på parkeringa. Innkjøring senest kl 1500 og utkjøring tidligst kl 1830.


Esso/Setermoen
Trafikk går som normalt til 1620. Da stenges all adkomst til/fra Esso fram til E6 åpner ca kl 1830.


Bardu Hotell
Trafikk til og fra Bardu Hotell går via Esso og P-plass Veksthuset i tidsrommet 0700 - ca 2000. Etter ca kl 2000 er alle veier åpen og trafikk kan gå som normalt


Turbusser/charterbusser
Tur- og charterbusser får tillatelse til å kjøre til holdeplass ved kirka/menighetshuset ca 350 meter nord for Setermoen Sentrum for å slipp av og ta på publikum. Disse må parkere på publikumsparkeringene ca 1,5 km nord for Setermoen, dvs skolen, Barduhallen eller Verkstedleiren.


Tips til publikum:
Ta med noe å sitte på (campingstol etc)
For nærmere informasjon se nettsiden
www.arcticracebardu.no

Publisert | Oppdatert 05. august 2015