oooOOOooo

SOMMERJOBBER - BARDU KOMMUNE

I Bardu kommune vil det bli ledige sommerjobber innenfor flere avdelinger, teknisk sektor, kultursektoren, pleie- og omsorg, vedlikehold, samt også innen administrasjon og turistinformasjon.

Følgende retningslinjer skal følges ved søknad om engasjement:

1. Søknad om sommerjobb sendes Bardu kommune, postboks 401, 9365 BARDU innen 2. mai 2005. Søknadspapirer kan fåes ved henvendelse til Service-avdelingen på Kommunehuset eller Lønn og personal. Søknadsskjema kan også hentes på www.bardu.kommune.no.

2. Ungdom som søker sommerjobb hos andre arbeidsgivere enn Bardu kommune, må i tillegg også melde seg på Aetat for utfylling av eget søknadsskjema der.

3. Som sommervikarer i kommunal tjeneste kan bare inntas ungdom med avsluttet ungdomsskole.

4. Hvor arbeidsoppgavene krever spesielle kvalifikasjoner (førerkort, andre godkjenninger) skal valg av person skje blant de som har slike kvalifikasjoner.

5. Ingen søker kan engasjeres til sommerjobb/ sesongjobb i mer enn tre somrer/sesonger.