Fra 2021 må det kun benyttes gjennomsiktige søppelsekker ved levering av avfall til returpunkt og miljøstasjon.

Søppelposen i kjøkkenbenken fortsetter som vanlig da det som regel er en plastpose fra dagligvaren. Det er søppelsekken som ikke kan være farget.

Forbud mot levering av svarte og fargede søppelsekker

Forbud mot levering av svarte og fargede søppelsekker i kontainere for husholdning/fritid og ved levering av avfall Steiland miljøstasjon.

Søppelsekker utleveres på Steiland Miljøstasjon tirsdager kl 09.00-14.00 eller torsdager kl 11.00–18.00. Det blir levert ut to ruller til hvert abonnement i året.

 

Gjennomsiktige sekker klare for utlevering.

 

  • Forbud mot levering av svarte og fargede søppelsekker fra 31.12.2020
  • Fra 1. september 2019 innførte Norsk Gjenvinning forbud mot å levere avfall i sorte eller fargede søppelsekker.
  • Forbudet gjelder for hele landet

Hvorfor gjør vi dette?

  • For å få bukt på innlevering av farlig avfall i restavfall.
  • For å minske brannproblemer som stadig blir større på avfallsmottaket der avfall behandles til energigjenvinning.

 

Renovasjon

Bardu logo liten tekst.jpg