Søknadsfrist for kommende barnehageår 2019/2020 er 1.mars 2019. Oppstart barnehageåret 2019/2020 er 1.8.19. Søknad om barnehageplass gjøres elektronisk her https://www.bardu.kommune.no/skjemaer.18174.no.html

Søkere som står på venteliste inneværende år 2018/2019, samt de som ønsker endring av plass størrelse eller overføring av barnehageplass, må også søke på nytt på søknadsskjema for 2019/2020.